Vrouw knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus), Clinge, 2 juli 2016.
Hier is de bovenkant van dit exemplaar te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!