Vrouw knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus), Kortenhoeff, Huijbergen, 7 augustus 2014.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!