Man zilveren fluitje (Megachile leachella), Kaloot, Borssele, 1 juli 2013 (det. Jan Smit).

De achterrand van sterniet 4 heeft in het midden een warrige rossige beharing.
De laatste sternieten zijn op deze foto niet te zien, want de laatste tergieten zijn over de laatste sternieten heen gekromd. Tergiet 6 heeft aan weerszijden witte viltige beharing en aan de eindrand in de breedte een stuk of 10 tandjes, of iets meer of minder. Het is wat variabel. Zie ook deze foto.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!