Vrouw zilveren fluitje (Megachile leachella), Kaloot, Borssele, 1 juli 2013 (det. Jan Smit).
Op de 6e tergiet heeft een vrouwtje 2 witte vlekken.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!