Vrouw glanzende bandgroefbij (Lasioglossum zonulum), 22 mei 2017, Groot vroon, Dishoek.
De punctering van tergiet 1 is voor de achterrand vrij dicht en fijn. Op het ruime middendeel van de tergiet is de punctering sterk verspreid en de brede ruimtes tussen de punten zijn glad (niet gechagrineerd) en glimmend.

Hier is ter vergelijking de veel sterker gepuncteerde tergiet 1 te zien van een vrouw lasioglossum leucozonium. De ruimte tussen de puncten is met ribbeltjes gechagrineerd wat een dof uiterlijk geeft. Ook het deel in het midden van tergiet 1 is veel dichter gepuncteerd dan bij een vrouw zonulum.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!