Vrouw biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosolum), Sint-Pietersberg, 5 juni 2016 (det. Jan Smit).

Met oliekeverlarven.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!