Vrouw biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosolum), Sint-Pietersberg, 22 mei 2016 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!