Vrouwtje gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum), det. Jan Smit.
Bij vrouwtjesgroefbijen is er op de vijfde tergiet een lengtegroefje zichtbaar.
Omstreeks 2015 is de naam gewijzigd in Lasioglossum monstrificum en geldt L. sexstrigatum als synoniem.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!