Vrouw gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum), Goudplaat, Noord-Beveland, 24 april 2010 (det. Jan Smit).
Omstreeks 2015 is de naam gewijzigd in Lasioglossum monstrificum en geldt L. sexstrigatum als synoniem.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!