Vrouw gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum), Goudplaat, Noord-Beveland, 24 april 2010 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!