Vrouw ingesnoerde groefbij (Lasioglossum minutissimum), 5,0 mm, Koudekerke, 5 juli 2015, det. Jan Smit.

Hier is de bovenzijde van dit bijtje te zien. Tergiet 1 heeft aan de midden-achterzijde een fijne vrij dichte punctering, die op de rest van deze tergiet bijna afwezig is.
De binnespoor van scheen 3 heeft lange smalle tandjes.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!