Vrouw gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum), Koudekerke, 7 april 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!