Vrouwtje Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum), det. Jan Smit.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!