Nimf 5e stadium van de koolwants (Eurydema oleracea).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!