Koeien als begrazers in Waterwingebied Oranjezon, 13 november 2015.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!