Vrouw rietmaskerbij (Hylaeus pectoralis), Braakman-Noord, 14 augustus 2016 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!