Hoornaars (Vespa crabro) bouwen prachtige papiernesten. Dit is een leeg nest van een hoornaarvolk (foto: Geesje Veenbaas).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!