Vrouw parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum), Braakman-Noord, Terneuzen, 15 augustus 2016 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!