Mijten op vrouw breedbandgroefbij (Halictus scabiosae), Sint-Pietersberg, 26 april 2014 (det. Wijnand Heitmans).
Bijzonder is, dat dit vrouwtje mijten bij zich heeft. Over mijten bij deze bijensoort was weinig bekend (2014). Ik had de bij op alcohol moeten conserveren voor nader onderzoek van de mijten. Helaas zag ik de mijten pas veel later op de foto's van dit dier. Ook aan de rechterkant zitten mijten, maar iets minder. In 2015 (11 mei) kon ik opnieuw enkele bijen vangen met deze mijten. Ze zijn naar een expert gestuurd voor nader onderzoek.

Inmiddels is duidelijk geworden, dat het gaat om de mijt Parapygmephorus pappi. Ze leven om zich voort te planten uitsluitend in bijennesten. De larven van de mijten voeden zich merendeels met de uitwerpselen van de bijenlarven. Om zich te verspreiden hechten volwassen vrouwtjesmijten zich aan volwassen vrouwtjes van de waardbij.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!