Vrouw Gorytes fallax, Bos Clinge, 13 juni 2014.
Het propodeum van een vrouw Gorytes fallax is aan de onderkant ook warrig van structuur, zonder duidelijke strepen (lange lengteribbels).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!