Vrouwje terrasjeskommazwever (Eupeodes corollae), Koudekerke, 30 mei 2013.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!