Vrouwtje van de urntjeswesp Eumenes papillarius.
Koudekerke, 18 september 2010.

Scheen 3 (achterpoot) is geel met een donkere top. Tergiet 2 is gelijkmatig lang behaard. Sterniet 2 is kort behaard. Het kopschild is gelijkmatig kort behaard.

Hier is het verschil in de lengte van de beharing van sterniet 2 en tergiet 2 vanaf de onderkant te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!