Volgroeide larven van Epistrophe eligans op klimopblad (mei 2008).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!