Werkster Saksische wesp (Dolichovespula saxonica), Koudekerke, 23 juni 2011.
Het genus Dolichovespula heeft een lange wang (ruimte tussen onderkant facetoog en kaakbasis). Dat is hier goed te zien.

Let op dat bij de Saksische wesp de gele binnenoogrand niet doorloopt tot op het voorhoofd.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!