Vrouw pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) op zandblauwtje.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!