Vrouw pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) op zandblauwtje.
Bos Clinge, 1 juli 2014.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!