Vrouw duinzijdebij (Colletes fodiens), Braakman-Noord, 14 augustus 2013 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!