Man Colletes cunicularius, Clinge, 17 april 2013.
Het 3e antennesegment is bij Collectes kort. Het 4e segment is bij deze soort relatief lang.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!