Vrouw duinkegelbij (Coelioxys mandibularis), Kaloot, Borssele, 5 juli 2013.
De soortnaam van deze koekoeksbij wijst naar de kaken van het vrouwtje: die zijn opvallend hoekig van vorm.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!