De tandgoudwesp Crysis ignita s.l. is een koekoekswesp, die parasiteert op diverse wespen en waarschijnlijk ook op enkele solitaire bijen. De grootte varieert van 6 tot 10 mm, afhankelijk van de gastheer. Dit is een vrouwtje, te zien aan de overdwars ingedeukte rand van de laatste tergiet.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!