Broednest van Aardhommel (Bombus terrestris) in nestkast.
Bij 1 en 2 zijn verzamelcellen te zien waarin larven worden gevoed. Bij 3 zijn aan weerszijden cellen te zien met eitjes die nog moeten uitkomen.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!