Broednest van Aardhommel (Bombus terrestris) in nestkast.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!