Veldhommel (Bombus lucorum), mannetje.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!