Begrazing met Shetlandpony's in natuurgebied Oranjezon, 4 mei 2010.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!