Mannetje van de weidebeekjuffer (Calopteryx splendens), Maasoever, Arcen, 3 augustus 2013.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!