Nimf van de cicade Aphrodes spec., Koudekerke, 12 juni 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!