Vrouw andoornbij (Anthophora furcata), Koudekerke, 8 juli 2021.
Foeragerend op moerasandoorn.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!