Vrouw geelstaartklaverzandbij (Andrena wilkella), Sint-Pietersberg, 21 mei 2016 (det. Jan Smit).
Antennesegment 3 is langer dan segment 4 en 5 samen.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!