Vrouw geelstaartklaverzandbij (Andrena wilkella), Sint-Pietersberg, 21 mei 2016 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!