Vrouw groene zandbij (Andrena viridescens), Sint-Pietersberg, Maastricht, 2016.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!