Kop vrouw roodbuikje (Andrena ventralis), Braakman-Noord, 5 april 2009.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!