Vrouw grijze rimpelrug (Andrena tibialis), Ter Poorteweg, Koudekerke, 10 juni 2017 (det. Jan Smit).
Dit is een al wat gesleten vrouwtje. De kaakpunten tonen geen 2 aparte tanden meer. Vermoedelijk zijn de kaken dus gesleten door het graven in de grond (broedgangen) tot deze lepelachtige vorm.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!