Vrouw roodrandzandbij (Andrena rosae), 19 april 2014, Biesbosch.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!