Vrouw fluitenkruidbij (Andrena proxima), Sint Pietersberg, 14 mei 2017 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!