Vrouw vroege zandbij (Andrena praecox), Goudplaat, Noord_Beveland, 28 maart 2011 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!