Vrouw lichte wilgenzandbij (Andrena mitis), 11,7 mm, Biesbosch, 20 april 2015, det. Jan Smit.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!