Mannetje vosje (Andrena fulva), Koudekerke, 28 maart 2019 (det. Hans Nieuwenhuijsen).
Dit mannetje is gestylopiseerd. Dat wil zeggen dat er een Stylops (Strepsiptera,waaiervleugelige) parasiteert op dit dier en is te zien net buiten de achterrand van tergiet 4. De parasiet is een vrouwtje van Stylops nevinsoni.
Het is een bekend verschijnsel, dat bijen die geparasiteerd zijn door een Stylops, afwijkingen vertonen die door hormonale invloeden worden gegenereerd. Meestal krijgen vrouwtjesbijen dan een mannelijker uiterlijk en mannetjes zien er dan vrouwelijker uit.

Bij dit mannetje van Andrena fulva zijn enkele onderdelen van het lichaam iets anders van vorm: de kaaktand is iets korter en minder scherp dan normaal. Ook de beharing van de tergieten 3 en 4 wijkt sterk af. Normaal is die beharing in tegenstelling tot die van tergiet 1 en 2 zeer kort of zelfs bijna afwezig (behalve de achterranden). Bij dit exemplaar is die beharing van tergiet 3 en 4 juist zeer lang en rossig van kleur.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!