Vrouw goudpootbij (Andrena chrysosceles), Sint-Pietersberg, 21 mei 2016 (det. Jan Smit).

Hier is de voorkant kop te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!