Vrouw witbaardzandbij (Andrena barbilabris).
Goudplaat, Noord-Beveland, 8 april 2011.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!