Vrouw witbaardzandbij (Andrena barbilabris), Dishoek, 11 mei 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!