Mannetje witbaardzandbij (Andrena barbilabris), Goudplaat, Noord-Beveland, 18 april 2014.
De bovenste achterlijfsegmenten (tergieten) hebben dunne witte bandjes, waarbij op tergiet 3 het bandje in het midden onderbroken is (net te zien onder de vleugel). Tergiet 4 heeft nog slechts zeer ijle bandering. Antennelid 3 is ruim 1,5x zo lang als 4.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!